Begrazing

Een effectieve manier voor terreinbeheer met veel ruimte voor natuur.
< Productoverzicht
 • Ecologisch beheer
 • Natuurbeheer

U bent eigenaar van een terrein en u wilt dat terrein goed beheren door ervoor te zorgen dat het niet dichtgroeit met riet of bomen. Maaien is dan vaak de meest gekozen beheermethode. Toch geeft dat niet de gewenste natuurlijke uitstraling. U wilt ook dat bedreigde plant- en diersoorten in uw terrein een veilige plek vinden. En u wilt uw beheerkosten in de hand houden. Veel gemeenten, waterschappen , het Rijk, agrarische natuurverenigingen, particuliere grondbezitters, tuinbezitters en natuurbeheerders kennen dit probleem. Laat u dan eens bijpraten over begrazing als beheermethode. Dit geeft vaak betere resultaten dan bijvoorbeeld maaibeheer.

Kennis en ervaring

Wij kennen de begrazingsparktijk in Noord-Hollandse parken en natuurgebieden van binnenuit. Onze adviseurs hebben geleerd dat begrazing een kan rol spelen bij:

 • Het behoud van weidevogels, doortrekkende vogels en wintergasten.
 • Vegetatiebeheer.
 • Het behoud van grazige vegetaties met allerlei zoogdieren, kikkers/padden en insecten.
 • Het openhouden van oevers en poelen.
 • Het ontwikkelen en in stand houden van een kleinschalig landschap.
Ieder doel en gebied vergt een eigen aanpak. Het soort vee (of combinaties), veedichtheid plus tijdstip van in- en uitscharen zijn daarbij belangrijk. Maak een afspraak met onze adviseur. Hij komt bij u langs en samen met u inventariseert hij wat voor uw beheervraag de beste oplossing is. Een vervolgafspraak kan zijn, het maken van een beheerplan inclusief uitvoering. Een beheerplan is een geschreven advies met een offerte op maat en passend binnen uw budget. De uitvoering van beheer kan daarin ook worden meegenomen.

Gerelateerde producten

Lagere beheerkosten en mooiere bermen met bloemen, kruiden, vlinders en wilde bijen.
Ecologisch beheer
Uitvoering
Het plaatsen en onderhouden van goede rasters, hekken en klaphekjes.
Ecologisch beheer Natuurbeheer Recreatie
Uitvoering
Voor planning en uitvoer van het beheer van uw park, bos of natuurgebied.
Ecologisch beheer Natuurbeheer Recreatie Waterbeheer
Uitvoering

Voordelen

 • Soms goedkoper dan maaibeheer
 • Veel ruimte voor natuur 
 • Advies en uitvoer in één hand
 • Mensen vinden het leuk dieren te zien in een gebied