Bermbeheer

Ecologisch maaibeheer: lagere beheerkosten en mooiere bermen.
< Productoverzicht
  • Ecologisch beheer

Bermen vergen onderhoud alleen al vanwege de veiligheid. Maaien is dus nodig. Als beheerder van wegbermen moet u echter steeds meer besparen op de kosten van het beheer. Maaien en klepelen zijn duur. Daarnaast heeft u wellicht de intentie om de biodiversiteit te verbeteren. Want mensen willen weer kleurrijke bermen met af en toe een vlinder. En dan heeft u als beheerder ook nog te maken met allerlei verplichtingen vanuit de Flora- en Faunawet.

Bermbeheer kan goedkoper

Een heel lijstje met wensen. Maar hoe valt dit allemaal te combineren met veiligheid? Dat kan door ecologisch maaibeheer! Bij Natuurlijke Zaken weten we dat het maaien van bermen langs wegen, sloten en vaarten goedkoper kan. En dat het mes aan twee kanten kan snijden. Die ervaring hebben we opgedaan met opdrachten voor verschillende opdrachtgevers en in onze 96 eigen terreinen. Door ecologisch maaibeheer worden de bermen veel mooier. Door verschraling worden de bermen kleurige bloeiende stroken langs wegen en vaarwegen.

Kosten besparen

Uiteraard blijven de functies van bermen en de (verkeers-)veiligheid voorop staan! Er zijn echter veel plaatsen waar het beheer extensiever en daarmee goedkoper kan. Vaak komt dat de natuur ten goede. Neem contact op met onze adviseur en samen met u inventariseert hij de mogelijkheden voor het beheer van uw bermen. Na dit gesprek ontvangt u een uitgewerkt rapport met conclusies uit het gesprek. In het rapport is altijd rekening gehouden met de natuurwetgeving.

Uitvoer bermbeheer

Wilt u het ecologisch bermbeheer door ons laten uitvoeren? Dat doen we graag! Onze adviseur maakt een offerte op maat.

Voordelen

  • Minder vaak maaien
  • Lagere kosten
  • De Wet Natuurbescherming 2017 geïntegreerd in het beheer
  • Meer ruimte voor bloemen, kruiden en dieren