Bewonersparticipatie

Betrokken bewoners leveren een positieve bijdrage aan uw project.
< Productoverzicht
  • Gebiedsontwikkeling
  • Landschap
  • Waterbeheer

U bent bezig met een project of met de ontwikkeling van een project. En wilt achteraf niet te maken krijgen met verrassingen, omdat bewoners zich niet betrokken voelen bij uw project. Door bewoners in een vroeg stadium te betrekken en te enthousiasmeren bij projecten in wijken, natuurgebieden of bedrijventerreinen voorkomt u vertraging en financiële verrassingen van uw project. Positieve bewoners zijn uw belangrijkste ambassadeurs. 

Burgers betrekken

Als opdrachtgever bent u voor de uitvoering van uw projecten steeds meer afhankelijk van sociale participatie. Voor duurzaamheidsmaatregelen, groenbeheer en inventarisatie en monitoring wordt steeds meer een beroep gedaan op de burger. Niet alleen omdat de burger een noodzakelijke schakel in het proces is, maar ook omdat u als overheid de band met burgers wilt versterken. Vaak heeft de overheid voor de burger meerdere rollen en weerhoudt dit veel burgers ervan met de overheden samen te werken. Onze adviseurs kunnen dit voor u doorbreken en de mensen betrekken bij de uitvoering van uw project. Dit kan ver gaan, zelfs tot het betrekken van omwonenden bij het beheer van een gebied.

Meer weten

Natuurlijke Zaken is de zakelijke dienstverlening van Landschap Noord-Holland. Een organisatie die de belangen behartigt van natuur en landschap. Landschap Noord-Holland heeft tientallenjaren ervaring in het betrekken van burgers bij de uitvoering van beheer- en monitoringsprojecten. Maar ook steeds meer in het betrekken van mensen bij planvorming. Van die kennis en ervaring kunt u gebruik maken. Neem contact op met onze adviseur voordat u met de planning van uw project aan de slag gaat. Onze adviseur komt bij u langs voor een gesprek, inventariseert uw wensen en maakt een plan van aanpak compleet met een uitgewerkte offerte.

Gerelateerde producten

Een bestekklaar ecologisch beheerplan dat u veel geld bespaart.
Cultuurhistorie Ecologisch beheer Landschap Natuurbeheer Recreatie Soortbescherming
Advies
Maak uw terrein aantrekkelijker voor vogels, amfibieën, vlinders, bijen en mensen.
Boerenerven Ecologisch beheer Natuurlijke tuinen Soortbescherming
Uitvoering
Kies voor een vlechtscherm of takkenril als natuurlijke (tuin)afscheiding.
Boerenerven Ecologisch beheer Natuurlijke tuinen Recreatie
Uitvoering

Voordelen

  • Draagvlak voor uw project
  • Geen vertraging of financiële verrassingen
  • Betrokken bewoners
  • Veel ervaring met eerdere projecten