Cursus beschermde marterachtigen

Wezel, hermelijn en bunzing
< Productoverzicht
  • Boerenerven
  • Natuurwetgeving
  • Soortbescherming

Sinds 2017 zijn in Noord-Holland wezel, hermelijn en bunzing beschermd onder de Wet natuurbescherming. Heel goed, maar misschien ook lastig als u een gebied wilt inrichten, natuurbeheer of een project wilt uitvoeren. Kleine marters zijn schuwe dieren. We weten heel erg weinig van deze dieren, maar de algemene indruk is dat we er minder hebben dan jaren geleden. Bescherming is dus belangrijk.

Waar leven deze beestjes eigenlijk? Hoe ziet het leefgebied eruit en hoe vindt je sporen van aanwezigheid? Wat kan je doen om ze bij werkzaamheden te ontzien en hoe compenseer je verdwenen leefgebied? Dit alles komt in de cursus van een halve dag aan bod. Gegeven door onze zoogdierspecialist Carola van den Tempel. 

 

Gerelateerde producten

Een onafhankelijk advies van een ervenspecialist
Boerenerven
Advies
Na de training inventarisen medewerkers en vrijwilligers zelf flora en fauna.
Natuurbeheer Natuurwetgeving
Participatie
Alles wat gemeenten moeten weten over de Wet Natuurbescherming in 2,5 dag.
Natuurwetgeving Soortbescherming
Advies

Neem contact op en bespreek uw wensen met Carola van den Tempel. Ze maakt een offerte op maat.