Distelbestrijding

Een effectieve en milieuvriendelijke aanpak van uw distelprobleem
< Productoverzicht
  • Boerenerven
  • Natuurbeheer

Na braaklegging, bodembeschadiging, de stort van bagger of voedselrijke grond of het instellen van extensieve beweiding kan akkerdistel gaan overheersen. Dat kan voor uzelf of voor uw buren behoorlijke overlast opleveren. Als u niet met gif wilt of kunt spuiten, zijn er andere manieren om het distelprobleem op te lossen. Bent u een gemeente, agrariër, agrarische natuurvereniging, particuliere grondbezitter, waterschap, natuurbeheerder of overheid. En herkent u dit probleem? Neem dan contact op met onze adviseur en bespreek uw specifieke probleem.

Aanpak

Als u contact opneemt met onze adviseur, dan komt hij bij u langs of bespreekt uw specifieke probleem per telefoon of e-mail. U ontvangt een schriftelijk advies en als dat nodig is een offerte op maat. Dat is afhankelijk van uw vraag.  Onze Groenploeg kan het beheer van distelbestrijding voor u uitvoeren. Ook dit kunt u met onze adviseur bespreken.

Gerelateerde producten

Een bestekklaar ecologisch beheerplan dat u veel geld bespaart.
Cultuurhistorie Ecologisch beheer Landschap Natuurbeheer Recreatie Soortbescherming
Advies
Lagere beheerkosten en mooiere bermen met bloemen, kruiden, vlinders en wilde bijen.
Ecologisch beheer
Uitvoering
Voor planning en uitvoer van het beheer van uw park, bos of natuurgebied.
Ecologisch beheer Natuurbeheer Recreatie Waterbeheer
Uitvoering

Voordelen

  • Advies en uitvoering door experts
  • Milieuvriendelijke aanpak
  • Beperkte overlast voor anderen