Erfontwerp

Een compleet uitgewerkt plan passend bij de streek en met respect voor historie.
< Productoverzicht
  • Boerenerven

Een erfontwerp is een uitgewerkt en compleet ontwerp voor boerenerven in het buitengebied. Bent u erfeigenaar en wilt u uw boerenerf (her)inrichten? Dan kunt u een erfontwerp of een erfschets laten maken. Een erfontwerp is een veel uitgebreider ontwerp dan de erfschets. En ook bedoeld om uw erf in te richten passend bij de streek waar uw woont. Het erfontwerp bevat ook veel historische informatie.

Voor het maken van een erfontwerp brengen wij eerst een bezoek aan uw erf en bekijken de huidige situatie en maatgeving. Dan gaan wij naar de tekentafel en maken een ontwerp. Het concept ontwerp bespreken we altijd met u en passen dit helemaal aan naar uw wensen. Pas daarna ontvangt u het definitieve ontwerp en de offerte.

U krijgt een uitgebreid beplantingsplan, een begroting van de uitvoering en het nodige maatwerk. Vindt u het ook interessant om meer te weten over de ontstaansgeschiedenis van uw erf, de culthuurhistorische waarden, de bodem en de omgeving rond uw erf? Dan is het erfontwerp een geschikt product voor u. Het erfontwerp is echt een product op maat. Een prijsindicatie kunt u van ons krijgen, als uw wensen en behoeften duidelijk in kaart zijn gebracht. 

  • tuinontwerp
  • tuinschets
  • boerentuin

Gerelateerde producten

Een globaal ontwerp van uw erf dat past bij de streek waarin u woont.
Boerenerven Natuurlijke tuinen
Advies
Kies voor een vlechtscherm of takkenril als natuurlijke (tuin)afscheiding.
Boerenerven Ecologisch beheer Natuurlijke tuinen Recreatie
Uitvoering
Een natuurlijke tuin. Een oase van rust voor mens en dier.
Boerenerven Ecologisch beheer Natuurlijke tuinen
Advies

Voordelen

  • Een plan op maat met exacte afmetingen en een begroting
  • Een compleet beplantingsplan met planten uit de streek
  • Een ontwerp samen met u gemaakt
  • Een advies over subsidiemogelijkheden in Noord-Holland