Exotenbestrijding

Een snelle, effectieve en milieuvriendelijke aanpak van exoten bespaart u kosten.
< Productoverzicht
  • Ecologisch beheer
  • Landschap
  • Natuurbeheer

U herkent het vast. Als gemeente, provincie, waterschap, agrariër, agrarische natuurvereniging, particuliere grondbezitter of natuurbeheerders hebt u er regelmatig mee te maken: de invasie van exoten. Denk aan planten zoals: Ambrosia, Amerikaanse vogelkers, Japanse duizendknoop, rimpelroos, reuzenberenklauw, reuzenbalsemien, etc. Ze duiken op in tuinen, langs wegen en spoorlijnen, langs sloten en vaarten. Het begint klein, maar deze soorten overwoekeren in korte tijd  vaak grote gebieden. Met alle gevolgen en kosten van dien. Een snelle aanpak is belangrijk, het probleem wordt anders groter en groter. Maar hoe pakt u dat aan? En hoe houdt u rekening met de Flora- en Faunawet? Soms heeft u zelf die kennis niet in huis.

Kennis

Elke soort heeft een eigen aanpak nodig. Onze adviseurs hebben alle kennis en ervaring in huis om exoten te herkennen en weten welke maatregelen nodig zijn per soort. Bovendien zijn zij op de hoogte van de laatste ontwikkelingen op het gebied van de natuurwetgeving. 

Meer weten

Heeft u last van exoten in uw gebied en weet u niet hoe u die het beste kunt bestrijden? Of twijfelt u aan het voorkomen van exoten? Neem dan contact op met onze adviseur. Hij komt bij u langs voor een gesprek. Tijdens het gesprek inventariseert hij uw wensen en brengt, als het nodig is, een bezoek aan het gebied. Na deze inventarisatie ontvangt u een schriftelijk advies, een voorstel voor te nemen maatregelen en een schriftelijke offerte.

Uitvoering

Wilt u de uitvoering van exotenbestrijding liever niet zelf doen? Onze medewerkers van de Groenploeg nemen deze taak graag van u over. Zij hebben de kennis en ervaring én machines in huis om dat op een milieuvriendelijke manier te doen.

Gerelateerde producten

Een effectieve en kostenefficiënte manier voor terreinbeheer met veel ruimte voor natuur.
Ecologisch beheer Natuurbeheer
Uitvoering
Lagere beheerkosten en mooiere bermen met bloemen, kruiden, vlinders en wilde bijen.
Ecologisch beheer
Uitvoering
Een effectieve en milieuvriendelijke aanpak van uw distelprobleem.
Boerenerven Natuurbeheer
Uitvoering

Voordelen

  • Overzicht van maatregelen per exoot
  • Milieuvriendelijke aanpak
  • Flora- & Faunawet geïntegreerd
  • Jarenlange ervaring met bestrijding van exoten
  • Gespecialiseerde machines