Faunapassages

Versnipperde leefgebieden (weer) verbonden door aanleg van faunapassages.
< Productoverzicht
 • Ecologisch beheer
 • Gebiedsontwikkeling
 • Natuurbeheer
 • Soortbescherming
 • Waterbeheer

Leefgebieden van kwetsbare diersoorten worden vaak aangetast door de aanleg van wegen, spoorlijnen en kanalen. De gebieden raken versnipperd met als gevolg dode dieren op en langs de weg en verdronken dieren in het water. Wilt u voorkomen dat vele dieren dood gaan en uiteindelijk in gebieden uitsterven? Als gemeente, waterschap, Rijkswaterstaat, bedrijf of natuurbeheerder kunt u daar wat aan doen. Padden, kikkers en salamanders  kunt u helpen met het aanleggen van paddentunnels, dassen en andere grotere zoogdieren met grotere tunnels. Bij bestaande viaducten kunnen maatregelen voor kleine zoogdieren soms verrassend eenvoudig zijn. Zoals het verbinden van eekhoornleefgebieden met een touwbrug. Of de aanleg van ecologische oevers en uittreeplaatsen.
 

Aanleg

Onze adviseurs hebben jarenlange ervaring met de aanleg en onderhoud van passages. Met aanleg alleen bent u er niet. Goed beheer is noodzakelijk om de faunapassages goed te laten functioneren. Rasters en geleidingsschermen raken vaak beschadigd bij werkzaamheden en zullen dan hersteld moeten worden om de werking niet te laten verliezen. Tunnels raken door bladval, bagger of water vaak verstopt. Het maaien van smalle paden naar faunapassages in geleidingsstroken is in het vegetatieseizoen gewenst. Veel aspecten waarmee u rekening moet houden.

Maar welke dieren maken er nu eigenlijk gebruik van een faunapassage? Dat is een vraag die we graag voor u willen beantwoorden. Neem contact op met onze adviseur en zij geeft u advies over alle aspecten die bij aanleg en onderhoud van faunapassages komt kijken zoals:

 • een ontwerp, passend bij de soort die er gebruik van gaat maken;
 • aanleg van de passage;
 • het aanvragen van vergunningen en subsidies;
 • onderdhoud en;
 • monitoring van de soorten.

Samen met u maakt onze adviseur een plan voor de beste oplossing voor uw vraag. Na een oriënterend gesprek, ontvangt u een schriftelijk advies met een offerte op maat. Helemaal passend bij uw problematiek en budget.

Gerelateerde producten

Betrokken bewoners en medewerkers leveren een positieve bijdrage aan uw project.
Gebiedsontwikkeling Landschap Waterbeheer
Participatie
Een praktisch plan dat het karakter van het landschap versterkt.
Boerenerven Cultuurhistorie Ecologisch beheer Gebiedsontwikkeling Landschap Soortbescherming Waterbeheer
Advies
Snel is duidelijk of u rekening moet houden met de beschermde soorten in uw project
Gebiedsontwikkeling Natuurwetgeving Soortbescherming
Onderzoek

Voordelen

 • 25 jaar ervaring met de aanleg en beheer
 • Alles onder één dak: ontwerp, vergunning, subsidie, monitoring
 • Veel kennis van alle voorkomende dieren
 • Creatieve oplossingen voor bijzondere situaties