Financiële bijdragen

Er is geld beschikbaar voor landschapselementen en soorten
< Productoverzicht
  • Cultuurhistorie
  • Ecologisch beheer
  • Landschap
  • Soortbescherming

U wilt een oude windsingel opknappen, een poel uitbaggeren of bomen knotten? Weet u dan dat er een regeling is om een deel van de kosten te dekken? Ook is er een regeling voor het uitvoeren van maatregelen voor bedreigde dieren en planten. Natuurlijke Zaken heeft een regeling die mogelijk is gemaakt door een subsidie van Provincie Noord-Holland. Adviseurs van Natuurlijk Zaken kunnen u helpen bij het voorbereiden van de aanvraag.

IVN-afdelingen, Vogelwerkgroepen, Agrarische Natuurverenigingen, andere (natuur)organisaties en particulieren kunnen aanspraak maken op de regelingen. Hier leest u meer over de regelingen.

Gerelateerde producten

Maak uw terrein aantrekkelijker voor vogels, amfibieën, vlinders, bijen en mensen.
Boerenerven Ecologisch beheer Natuurlijke tuinen Soortbescherming
Uitvoering
Met de aanleg van een poel creërt u een bron van leven voor dieren en planten.
Boerenerven Ecologisch beheer Natuurlijke tuinen Waterbeheer
Uitvoering
Kies voor een vlechtscherm of takkenril als natuurlijke (tuin)afscheiding.
Boerenerven Ecologisch beheer Natuurlijke tuinen Recreatie
Uitvoering

Voordelen

  • Iedereen kan iets doen voor natuur en landschap
  • U krijgt advies over maatregelen en een suggestie voor de financiering
  • Dure projecten worden haalbaar
  • Achterstallig onderhoud wegwerken is zo betaalbaar