Ganzenbeheer

Een diervriendelijke methode om sterke groei van de ganzenpopulatie te stoppen
< Productoverzicht
  • Ecologisch beheer
  • Natuurbeheer

U bent eigenaar van een gebied of terrein als gemeente, agrariër, natuurbeheerder of bedrijf in het buitengebied of in de bebouwde kom. U ervaart de groeiende ganzenpopulatie in uw gebied als een probleem waar u iets aan wilt doen.Te veel overzomerende ganzen zorgen voor platgetrapt en kaal gevreten weiland. Als agrariërs ziet u uw inkomsten teruglopen. In agrarisch gebied maar ook in de bebouwde kom, kunnen ganzen grote schade aanrichten of zelfs gevaar opleveren.  Het zijn vaak grauwe ganzen, tamme of soepganzen, Canadese ganzen en nijlganzen die de meeste schade veroorzaken.  

U kunt hoge kosten besparen door het namen van maatregelen tegen de sterke groei van de ganzenpopulatie. Onze aanpak is altijd een diervriendelijke aanpak. Wij dompelen ganzeneieren in maïskiemolie, de meest diervriendelijke en succesvolle methode.

Meer weten

Herkent u dit probleem? En wilt u maatregelen nemen tegen de ganzenpopulatie in uw gebied of terrein? Neem dan contact met ons op. De medewerkers hebben veel ervaring met ganzenbeheer en kunnen u adviseren over een zorgvuldig ganzenbeleid. We zijn kundig in het opsporen van ganzennesten en weten hoe een terrein kan worden doorzocht met zo min mogelijk verstoring van andere diersoorten. Het werk doen we desnoods per boot.

Aanpak

Als u contact opneemt met onze adviseur, dan komt hij bij u langs of bespreekt uw specifieke probleem per telefoon of e-mail. U ontvangt een schriftelijk advies en als dat nodig is een offerte op maat. Dat is afhankelijk van uw vraag.  Onze Groenploeg kan het beheer van distelbestrijding voor u uitvoeren. Ook dit kunt u met onze adviseur bespreken.

Voordelen

  • Stopt de groei van de ganzenpopulatie
  • De meest diervriendelijke methode
  • Bespaart hoge kosten op lange termijn
  • Kennis van ganzensoorten en hun leefgebieden