Herstelplan landschapselementen

Goed onderhouden landschapselementen geven karakter aan uw gemeente.
< Productoverzicht
 • Boerenerven
 • Cultuurhistorie
 • Ecologisch beheer
 • Gebiedsontwikkeling
 • Landschap
 • Soortbescherming
 • Waterbeheer

Landschapselementen zijn losse bouwstenen die samen een groot deel van het landschap bepalen. Ze verschillen in aard, hoeveelheid en samenhang. Voorbeelden zijn: hagen, boomgaard, knotwilgen, sloot, kerkenpad, elzensingel, rietkraag of een historsche begraafplaats. Ze hebben behalve een historische en landschappelijke ook een ecologische functie. En ze maken een streek vaak herkenbaar en karakteristiek.

Onderhoud en communicatie

U vindt het als gemeente belangrijk dat mensen het fijn vinden om in uw gemeente te wonen. U wilt inwoners en bedrijven ook laten zien hoe bijzonder de omgeving waar ze wonen is. Dat wilt u onder andere doen door ze bewust te maken van alle bijzondere landschapselementen om hen heen. Zodat mensen trots zijn op de plek waar ze wonen. Dat bekent dat u die landschapselementen in topconditie moet houden. Maar hoe doe je dat nu precies? Want ieder landschapselement vraagt om een andere manier van onderhoud. En wat vertel je over die landschapselementen, wat maakt ze zo bijzonder?  Allemaal aspecten waarvan u zelf niet de kennis en ervaring in huis hebt. 

Aanpak

Onze adviseur kan u verder helpen met haar brede kennis en ervaring op het gebied van landschap, natuur en cultuurhistorie. Als u contact met haar opneemt, komt ze naar u toe en inventariseert uw specifieke vraag en wensen. Samen met u bespreekt zij de best mogelijke aanpak voor onderhoud en communicatie. Na dit inventarisatiegesprek ontvangt u een offerte op maat. Na verlenen van de opdracht vindt een uitgebreide inventarisatie in het veld en bureauonderzoek plaats. Het eindproduct is een praktisch en handzaam herstelplan, begrijpelijk voor professionals en geïnteresseerde leken met daarin aanbevelingen en conclusies over landschapselementen in uw gemeente. Het plan biedt u een basis voor regelmatig onderhoud en communicatie richting uw inwoners.

Participatie

U wilt burgers en bedrijven betrekken bij het onderhoud van die landschapselementen? Ook daarbij kunnen wij u helpen. Vanuit Landschap Noord-Holland beschikken wij over jarenlange kennis en ervaring op het gebied van burgerparticipatie. 

Voordelen

 • Praktisch plan en basis voor beheer
 • Een historisch overzicht
 • Cultuurhistorie, landschap en natuur geïntegreerd
 • Uw landschapselementen krijgen de beste zorg