Meer groen door Burgerparticipatie

Tegengaan van eenzaamheid door projecten in het groen heeft zich al vaak bewezen.
< Productoverzicht
  • Ecologisch beheer
  • Natuurbeheer
  • Natuurlijke tuinen

Gemeenten en woningcorporaties zoeken methoden om de sociale cohesie in wijken te vergroten. Het betrekken van bewoners bij het groen in hun wijk is een goede methode en Natuurlijke Zaken heeft daar veel ervaring mee. Praktische betrokkenheid van bewoners betekent een prettiger groene leefomgeving en meer sociale interactie. Heeft u een probleem op dit vlak, dan kan Natuurlike zaken ondersteuning bieden. 

Wat zijn de pluspunten van het betrekken van bewoners bij het groen?

• Groter draagvlak bij burgers door betrokkenheid bij (plannen voor) groenaanleg en beheer

• Meer inzicht in wat er leeft onder bewoners in een wijk

• Doorgaans meer variatie in de groenvoorzieningen

• Een prettiger leefomgeving en meer sociale interactie

• Kostenbesparing door burgers in te schakelen voor groenbeheer

Wat biedt Natuurlijke Zaken?

• Ondersteuning bij het opzetten en begeleiden van wijkinitiatieven

• Praktisch advies bij inrichtingsplannen en groenbeheer

• Gereedschappen en cursussen voor het gebruik hiervan

• Workshops aan terreineigenaren en bewoners met betrekking tot inrichting en beheer van stedelijk groen

• Begeleiding en advies bij continuering werkzaamheden

Gerelateerde producten

Betrokken bewoners en medewerkers leveren een positieve bijdrage aan uw project.
Gebiedsontwikkeling Landschap Waterbeheer
Participatie
Inrichting van uw erf met streekeigen beplanting en met respect voor historie.
Boerenerven
Advies
Een natuurlijke tuin. Een oase van rust voor mens en dier.
Boerenerven Ecologisch beheer Natuurlijke tuinen
Advies

Na een kennismakingsgesprek kan er aan de hand van de wensen en de ideeën een offerte gemaakt worden. Desgewenst is er advies en ondersteuning mogelijk bij het werven van vrijwilligers, fondsen en financiers om de begroting van het project sluitend te maken. Heeft u vragen of wenst u een kennismakingsgesprek? Bel Hartger Griffioen.