Natuurcompensatie en mitigatie

Een goed onderbouwd plan met verzachtende of compenserende maatregelen.
< Productoverzicht
  • Gebiedsontwikkeling
  • Natuurbeheer
  • Natuurwetgeving
  • Soortbescherming

U wilt een project uitvoeren waarbij u oude bomen, struiken of panden gaat verwijderen. U weet dat dit nadelige effecten kan hebben voor beschermde soorten planten en dieren die op het terrein voorkomen. Vanuit een natuuronderzoek kent u die negatieve effecten ook. U wilt uw project niet onnodig vertragen, de projectbegroting zoveel mogelijk in de hand houden, maar vanuit de Flora en Faunawet bent u verplicht om compenserende- of mitigatiemaatregelen te nemen om schade zoveel mogelijk te beperken. Deze verzachtende omstandigheden dient u in bij het aanvragen van een ontheffing.

Een compensatie- of mitigatieplan beschrijft en onderbouwt de verzachtende maatregelen die u in uw project gaat nemen en geeft aan op welke manier u dat gaat doen. De expert van Natuurlijke Zaken begeleidt u helemaal in dit proces. Hij komt bij u langs en adviseert u over de beste mogelijkheden voor uw project. Vanuit zijn ecologische expertise weet hij welke maatregelen het beste passen bij de beschermde soorten die voorkomen. Het plan wordt altijd samen met u op een praktische manier opgesteld, helemaal volgens richtlijnen van de wet. Uiteraard passend bij uw project en budget. Na het gesprek met onze expert ontvangt u een rapport waarin alle maatregelen per soort worden beschreven. Een mitigatieplan of een compensatieplan? Dat hangt af van een aantal factoren en bepaalt u samen met onze expert.

Mitigatieplan:
Dit plan beschrijft op welke manier u uw project gaat aanpassen om negatieve effecten van het project op beschermde soorten te verminderen of te voorkomen. Dat kan bijvoorbeeld zijn dat tijdens het broedseizoen niet wordt gewerkt.

Compensatieplan:
Dit plan beschrijft welke maatregelen u gaat nemen om de negatieve effecten van uitvoering van uw project zoveel mogelijk te compenseren. Bijvoorbeeld door het plaatsen van nestkasten voor vleermuizen als u bomen gaat kappen.

Gerelateerde producten

Een mooi overzicht van alle beschermde soorten in uw gebied.
Boerenerven Ecologisch beheer Natuurbeheer Natuurwetgeving Soortbescherming Waterbeheer
Onderzoek
Snel is duidelijk of u rekening moet houden met de beschermde soorten in uw project
Gebiedsontwikkeling Natuurwetgeving Soortbescherming
Onderzoek

Voordelen

  • Praktische oplossingen
  • Conform richtlijnen van de wet
  • Passend bij uw project en budget
  • Verzachtende maatregelen voor beschermde soorten
  • Ervaring als professionele natuurbeheerder