Natuurtoets

Met een Natuurtoets goed voorbereid met uw project van start.
< Productoverzicht
 • Boerenerven
 • Gebiedsontwikkeling
 • Natuurwetgeving
 • Soortbescherming

U wilt een project uitvoeren en u weet al dat het project negatieve effecten kan hebben op beschermde soorten planten en dieren in de directe omgeving. U weet ook dat u vanuit de Wet Natuurbescherming de verplichting hebt om veel voorkomende soorten te beschermen. U wilt liever niet dat uw project vertraagt, omdat u bijvoorbeeld toch nog een ontheffing moet aanvragen of als blijkt dat u de wet overtreedt. In uw project heeft u al rekening gehouden met een aantal maatregelen om schade aan beschermde soorten te voorkomen. U weet alleen niet of het de juiste maatregelen zijn, passend bij de soort en in lijn met de wet. En misschien hebt u nog iets over het hoofd gezien! Dan is het belangrijk om uw project te laten toetsen door een expert.

Aanpak

Maak een afspraak met onze expert. Hij komt altijd eerst bij u langs voor een gesprek en kijkt vanuit zijn expertise als ecoloog naar uw project en de voorgestelde maatregelen. Onze expert is goed op de hoogte van alle laatste ontwikkelingen op het gebied van de natuurwetgeving. Hij bespreekt samen met u de meest praktische aanpak. 
Na het intakegesprek ontvangt u een uitgebreid rapport met een advies over uw project, de maatregelen per soort, getoetst aan de natuurwetgeving en een offerte op maat. In het rapport ontvangt u ook een advies over alternatieve maatregelen die overtreding van de Wet Natuurbescherming 2017 voorkomen. Uiteraard alleen als dat aan de orde is. Hiermee kunt u een vergunningaanvraag mogelijk voorkomen en dat bespaart u veel tijd en geld. De conclusie van een toetsing kan ook zijn dat u vanuit de wet juist wel verplicht bent vergunning aan te vragen. Ook deze vergunningaanvraag kunnen wij voor u regelen.

 • natuurwetgeving
 • ontheffing natuurwetgeving
 • nieuwe natuurwet
 • wet natuurbescherming

Gerelateerde producten

Snel is duidelijk of u rekening moet houden met de beschermde soorten in uw project
Gebiedsontwikkeling Natuurwetgeving Soortbescherming
Onderzoek
Alles wat gemeenten moeten weten over de Wet Natuurbescherming in 2,5 dag.
Natuurwetgeving Soortbescherming
Advies

Voordelen

 • Altijd de meest praktische aanpak
 • U bespaaart tijd en geld bij de uitvoering van uw project
 • Ecologische kennis en ervaring
 • In lijn met de natuurwetgeving