Natuurwaardenkaart

Maak gebruik van een unieke meetmethode.
< Productoverzicht
 • Gebiedsontwikkeling
 • Landschap
 • Natuurbeheer
 • Natuurwetgeving
 • Soortbescherming

U wilt als gemeente de aantallen beschermde soorten dieren en planten in uw gemeente weten. En ook waar die soorten leven. Vanuit de Flora- en Faunawet bent u verplicht die soorten in kaart te brengen en aan te geven hoe u met die soorten om gaat. Dat heeft u nog niet of misschien gedeeltelijk gedaan, maar u beschikt nog niet over een natuurwaardenkaart volgens richtlijnen van de wet. Wilt u:

 • beschermde soorten planten en dieren in uw gemeente of gebied inventariseren en onderzoeken;
 • deze soorten in kaart brengen;
 • een compleet overzicht van alle verzamelde gegevens in een natuurwaardenkaart.

Neem dan contact op met onze expert. Vanuit zijn ecologische expertise en kennis van de wet weet hij precies hoe u dit het beste aan kunt pakken.

De uitvoering

Onze expert komt altijd eerst bij u langs voor een oriënterend gesprek. Hij inventariseert al uw wensen en geeft uw advies over de beste aanpak voor uw specifieke vraag. Voor het verlenen van een opdracht, ontvangt u altijd eerst een offerte op maat. Bij de uitvoering wegen alle aspecten mee. Zoals de beschermde status van soorten en het totale aantal soorten. Maar ook in hoeverre u uw eigen burgers wilt betrekken bij natuur in hun omgeving. Met de natuurwaardenkaart krijgt u:

 • alle verzamelde onderzoeksgegevens verzameld op één kaart met behulp van een eigen meetmethode;
 • inzicht in aanwezigheid of ontwikkeling van bijzondere natuur;
 • verzamelde gegevens die zijn getoetst aan geldende wetten en regels;
 • betrokkenheid van burgers bij inventarisatie en onderszoek van natuurgegevens.

Ervaringen gemeente Aalsmeer

André van der Poel, beleidsadviseur
"Aalsmeer investeert de komende jaren in de natuur. Het opstellen van de Aalsmeerse natuurwaardenkaart was de eerste stap die gemeente Aalsmeer i.s.m. Landschap noord-Holland heeft genomen. Deze stap heeft een stevig fundament gelegd voor bijv. het opstellen van een groenvisie, natuurbeleid en het investeren in het opbouwen van een lokaal natuurnetwerk. De samenwerking met Landschap Noord Holland is prettig en bijzonder nuttig. Landschap Noord-Holland levert met profesionele advisering een belangrijke bijdrage aan de route van Aalsmeer naar een groenere gemeente".

Marika Kerstens, adviseur beheer openbare ruimten
"Landschap Noord Holland heeft op een project- en planmatige wijze de natuurwaardenkaart opgesteld en daardoor de uitvoering binnen de planning en het budget gerealiseerd. Een plezierige zakelijke werkwijze met regelmatige terugkoppeling en contact over de voortgang. Landschap Noord-Holland legde contacten met scholen, belangstellenden en steakholders in het gebied. Daarmee is tegelijkertijd een start gemaakt met het meer betrekken van inwoners van Aalsmeer bij de natuur. En zo blijft de bijzondere omgeving met bijzondere flora en fauna behouden".

Voordelen

 • Alle beschermde planten en dieren in één overzicht
 • Hulpmiddel bij vorming van beleid en afgeven van vergunningen
 • Helpt bij gemeentelijk groenbeheer
 • Leidraad bij ruimtelijke ingrepen, herinrichting en vergunningaanvragen