Rasters, aanleg en onderhoud

Het plaatsen van goede rasters en het onderhoud na aanleg.
< Productoverzicht
  • Ecologisch beheer
  • Natuurbeheer
  • Recreatie

Hekken en afrasteringen zijn niet altijd mooi, maar vaak broodnodig. Om vee binnen te houden of recreatie te begeleiden. Het is dan zaak de meest duurzame en passende oplossing te kiezen. 

Heeft u een gebied of een terrein (gemeenten, agrariërs, tuinbezitters, waterschappen en natuurbeheerders) kunnen voor aanleg en onderhoud van allerlei veekeringen terecht bij Natuurlijke Zaken. Wij kunnen u voorlichten over de mogelijkheden die er zijn. Plaatsing en onderhoud kunnen we ook voor u uitvoeren.

Gerelateerde producten

Een effectieve en kostenefficiënte manier voor terreinbeheer met veel ruimte voor natuur.
Ecologisch beheer Natuurbeheer
Uitvoering
Voor erfeigenaren met een boerenerf in het buitengebied
Boerenerven Cultuurhistorie Natuurlijke tuinen
Advies
Elke streek heeft zijn eigen houten boerenhek. Kies het juiste hek uit uw streek.
Boerenerven Cultuurhistorie Gebiedsontwikkeling Landschap
Uitvoering

Voordelen

  • Goede voorlichting over de mogelijkheden
  • Toepassing van natuurlijke materialen
  • Meest passende oplossing in het landschap