Re-integratie in een natuurlijke omgeving

Een goede stap om de afstand tot de arbeidsmarkt te verkleinen.
< Productoverzicht
  • Ecologisch beheer
  • Natuurbeheer
  • Waterbeheer

Natuurlijke Zaken heeft veel contact met UWV’s, gemeentes, arbeidsconsulenten, jobcoaches en re-integratiebedrijven om mensen vanuit een uitkeringssituatie, Wajong & participatiewet weer aan het werk te krijgen.

Op de arbeidsmarkt worden eisen gesteld om aan de slag te mogen gaan bij werkgevers. Diploma’s, certificatenwerkervaring en een gevarieerd CV. Dat is niet voor iedereen haalbaar. Soms is er wat extra’s nodig om een baan te vinden. Wij bieden deze mensen binnen onze Groenploeg de mogelijkheid om een vak te leren en plezier in werk te krijgen. De Groenploeg voert opdrachten uit voor allerlei opdrachtgevers. Variërend van ecologisch groenbeheer, werkzaamheden op buitenplaatsen en in tuinen. De kandidaten voor de leerwerktrajecten gaan aan de slag als groenploegmedewerker.

Ook voor werkgevers en arbo-diensten die werknemers met langdurig ziekteverzuim in dienst of onder begeleiding hebben bieden we een oplossing. Binnen re-integratietrajecten kan het starten met en het opbouwen van werkzaamheden en arbeidsritme binnen het eigen bedrijf als drempel ervaren worden. Deze werknemers bieden wij de mogelijkheid om dit onder begeleiding in een ontspannen werksfeer bij Landschap Noord-Holland te doen.

Werkgevers die aan de slag willen gaan met de banenafspraak en quotum kunnen zich ook melden bij Natuurlijk Zaken. De participatiewet legt meer en meer verantwoording bij de werkgever. Een onmogelijke opgave? Wij bij Natuurlijke Zaken vinden van niet! Wij hebben onze organisatie zo ingericht dat het klopt en en toegevoegde waarde heeft. Wat nu speerpunten zijn van de overheid, voeren wij al ruim 25 jaar in de praktijk uit. Graag delen wij onze expertise met werkgevers. Wat zijn de pluspunten en waar zitten de valkuilen. Door onze deskundige in te huren, kunt u met een kleine investering vanaf het begin afstevenen op een succes. Wij begrijpen wat werkgever en werknemer nodig hebben en bewijzen met onze trajecten dat alle partijen een succesvol pad kunnen aflopen. Door werkgevers te stimuleren mensen met een beperking aan de slag te helpen, zijn er diverse re-integratie instrumenten ontwikkeld. Wij kunnen u hier meer over vertellen.

Jarenlange ervaring maakt dat Natuurlijke Zaken een traject op maat kan bieden. Uitgaande van de mogelijkheden van de werknemer, werkgever of verwijzende instantie. Het eindresultaat: een mooi CV, de tools om aan de slag te kunnen bij (een volgende) werkgever en bovenal zelfvertrouwen, kennis en vaardigheden. Daarnaast ook begeleiding door een gediplomeerd sociaal pedagogisch hulpverlener en jobcoach. Hiermee maken we de cirkel compleet en kunnen we op meerdere gebieden ondersteuning bieden aan diverse partijen.

Gerelateerde producten

Lagere beheerkosten en mooiere bermen met bloemen, kruiden, vlinders en wilde bijen.
Ecologisch beheer
Uitvoering
Betrokken bewoners en medewerkers leveren een positieve bijdrage aan uw project.
Gebiedsontwikkeling Landschap Waterbeheer
Participatie
Voor planning en uitvoer van het beheer van uw park, bos of natuurgebied.
Ecologisch beheer Natuurbeheer Recreatie Waterbeheer
Uitvoering

Voordelen

  • Een traject op maat om de kansen op de arbeidsmarkt te vergroten
  • Een complete benadering: werkervaring, scholing en begeleiding bij persoonlijke vraagstukken
  • Een groene omgeving, mooie gebieden en bevlogen mensen 
  • Onze ervaring kan werkgevers helpen om de juiste voorwaarden te stellen
  • Mensen die na langdurig verzuim weer aan de slag gaan in een andere omgeving