Rietbeheer

Ontdek alle mogelijkheden voor instandhouding en ontwikkeling van rietland.
< Productoverzicht
  • Ecologisch beheer
  • Landschap
  • Waterbeheer

Veel rietlanden die vroeger werden gemaaid voor de rietoogst hebben geen economische functie meer. Ze zijn daardoor verdwenen of in bos veranderd. Ook de natuurwaarden zijn verdwenen of door het verdwijnen van rietlanden is er sprake van oeverafslag. Gemeenten, particuliere grondbezitters, waterschappen en natuurbeheerders zullen dit probleem herkennen. Laat daarom eens uit rekenen hoeveel het kost om uw rietland in beheer te geven aan Natuurlijke Zaken.

Lichte machines

Riet gaat afslag van oevers tegen, herbergt veel planten en dieren en verfraaien het landschap. Wij geven advies over rietbeheer, voeren het beheer van rietlanden voor u uit en kunnen zorgen voor het terugbrengen van natuurwaarden in het riet. Het terugdringen van verbossing van rietland hoort tot onze dagelijkse werkzaamheden. Zelfs de aanleg van nieuwe rietlanden is mogelijk. Onze lichte machines maken het mogelijk de natste percelen te maaien zonder in te sporen.

Waterral en roerdomp

De kwaliteit van het riet wordt bepaald door de bodem, waterkwaliteit, peilbeheer, waterdiepte, vorm van de oever plus ligging ten opzichte van wind en zon. Bestaande rietlanden kunnen landschappelijke of botanische doelen hebben en broedterrein zijn voor rietvogels zoals rietzanger, rietgors, waterral en misschien zelfs de roerdomp. Ook kleine zoogdieren leven in een gezond rietveld. Wij vertalen uw wensen in beheer op maat, uiteraard aangepast aan uw budget.

Aanpak

Als u contact opneemt met onze adviseur, dan komt hij bij u langs of bespreekt uw specifieke probleem per telefoon of e-mail. U ontvangt een schriftelijk advies en als dat nodig is een offerte op maat. Dat is afhankelijk van uw vraag.  Onze Groenploeg kan het beheer van distelbestrijding voor u uitvoeren. Ook dit kunt u met onze adviseur bespreken.

Gerelateerde producten

Lagere beheerkosten en mooiere bermen met bloemen, kruiden, vlinders en wilde bijen.
Ecologisch beheer
Uitvoering
Een realistisch advies voor hogere natuurwaarden van uw watersystemen en aangepast beheer.
Gebiedsontwikkeling Waterbeheer
Advies
U wilt met een project aan de slag en er is een vergunning nodig.
Boerenerven Gebiedsontwikkeling Natuurwetgeving Soortbescherming
Advies

Voordelen

  • Wij helpen u alle mogelijkheden op een rij te zetten.
  • Het beheer hoeft niet duur te zijn.
  • De inzet van lichte machines (met zo min mogelijk insporing) is onze specialiteit. 
  • We voeren ook werk uit op vaarpercelen.