Terreinbeheer

Een effectieve en ecologische aanpak van beheer en onderhoud van uw terrein.
< Productoverzicht
 • Ecologisch beheer
 • Natuurbeheer
 • Recreatie
 • Waterbeheer

U bent eigenaar of beheerder van een bos, park, water of natuurgebied en wilt dat op een ecologische manier beheren en onderhouden. U weet heel veel over het terrein, maar toch zijn er zaken waarover u graag met een kenner zou willen overleggen. U heeft in uw hoofd hoe het gebied er in de toekomst uit moet zien, maar weet niet precies hoe u dat op een ecologische manier kunt bereiken. Ook wilt u weten of bij het beheer voldoende rekening wordt gehouden met beschermde soorten planten en dieren. 

Het kan ook zijn dat er typisch Noord-Hollandse landschapselementen zijn zoals sloten, rietlanden, windsingels, boomgaarden en bosjes die moeten worden onderhouden. Belangrijke elementen die het karakter van Noord-Holland bepalen en die u op de juiste (ecologische) manier wilt onderhouden, passend bij de streek. 

Kennis en ervaring

Voor al deze vragen kunt u contact opnemen met onze adviseur. Hij heeft de ecologische kennis en ervaring in huis om al uw vragen te beantwoorden. Onze adviseurs maken al sinds 1988 plannen voor het ecologisch beheer van terreinen van talloze opdrachtgevers. Ook weten zij alles over onderhoud van landschapselementen. Natuurlijke Zaken kan het onderhoud uitvoeren. Wij hebben ervaring op vele verschillende terreinen. Van landgoederen tot tuinen en van moerassen tot wegbermen of plantsoenen. 

Aanpak

Als u contact opneemt met onze adviseur, dan bepaalt hij samen met u de verdere aanpak. Die aanpak kan heel divers zijn. Dat is helemaal afhankelijk van uw vraag en de oplossing die wij u kunnen bieden. Het kan zijn dat het maken van een plan van aanpak voor beheerwerkzaamheden nodig is, of alleen een schriftelijk advies, of een offerte voor uitvoering van beheerwerkzaamheden. Het kan ook zijn dat wij zelf uw vraag niet kunnen beantwoorden. In dat geval beschikken wij over een groot netwerk van adviseurs waar wij u naar kunnen doorverwijzen. 
Als wij offerte uitbrengen voor een opdracht doen wij dat altijd in nauw overleg met u, helemaal volgens uw wensen en zo voordelig en economisch mogelijk.

 • beheer terrein
 • ecologische oplossingen
 • landschapselementen

Gerelateerde producten

Een bestekklaar ecologisch beheerplan dat u veel geld bespaart.
Cultuurhistorie Ecologisch beheer Landschap Natuurbeheer Recreatie Soortbescherming
Advies
Een praktisch plan dat het karakter van het landschap versterkt.
Boerenerven Cultuurhistorie Ecologisch beheer Gebiedsontwikkeling Landschap Soortbescherming Waterbeheer
Advies
Compensatie van natuur na sloop, nieuwbouw, kappen van bomen en dempen van sloten.
Natuurbeheer Natuurwetgeving
Uitvoering

Voordelen

 • Al uw beheerdoelen op een rijtje.
 • Ecologische kennis en ervaring bij advies en uitvoering.
 • Zo laag mogelijke beheerkosten ook voor de lange termijn.
 • Goed voor natuur en landschap.