Training flora en fauna-inventarisatie

Na de training inventarisen medewerkers en vrijwilligers zelf flora en fauna.
< Productoverzicht
  • Natuurbeheer
  • Natuurwetgeving

Als gemeente of waterschap bent u vanuit de Wet Natuurbescherming 2017 verplicht bedreigde soorten te beschermen. In gebieden met SNL-subsidie moet u soorten inventarisren om de subsidie te behouden. Nu is de Nationale Databank Flora en Fauna een bron van gegevens over (beschermde) soorten, maar vaak blijkt deze onvoldoende gegevens te bevatten van een specifieke locatie. Door medewerkers en vrijwilligers te trainen, herkennen ze zelf soorten en komen zo meer gegevens beschikbaar. En kunt u als gemeente beter inspelen op ruimtelijke ontwikkelingen en beheer. Door vrijwilligers te betrekken vergroot u bovendien het draagvlak voor uw werk.

De training

De training bestaat meestal uit 2 tot 6 dagdelen. De trainer is altijd een expert op het gebied van flora en fauna en heeft jarenlange kennis en ervaring. Bovendien is hij of zij precies op de hoogte van de laatste ontwikkelingen op het gebied van de natuurwetgeving. Zo is een training van Natuurlijke Zaken altijd actueel.
Na de training kunnen cursisten beschermde flora en fauna herkennen. Ook hebben ze geleerd hier mee om te gaan in relatie tot de wetgeving. Een belangrijk onderdeel is het opslaan van de gegevens voor gebruik door beheerders van gemeenten en waterschappen. 

Voor wie

De training kunnen we voor uw personeel organiseren maar ook voor vrijwilligers die na de cursus data gaan verzamelen. Door mensen uit de omgeving te betrekken zullen er meer gegevens verzameld worden. Dit kan bij ruimtelijke ontwikkelingen en beheer hoge kosten besparen. U hoeft geen duur bureau meer in te schakelen.

Gerelateerde producten

U wilt met een project aan de slag en er is een vergunning nodig.
Boerenerven Gebiedsontwikkeling Natuurwetgeving Soortbescherming
Advies
Een effectieve training in het ecologisch beheren van groen.
Ecologisch beheer Natuurbeheer
Advies
Alles wat gemeenten moeten weten over de Wet Natuurbescherming in 2,5 dag.
Natuurwetgeving Soortbescherming
Advies

Voordelen

  • Volledig op maat, praktijkgericht en actueel
  • Op een eigen locatie
  • Bespaart tijd en geld bij beheer en inrichting van gebieden.
  • Meer eigen kennis van natuurwaarden en biodiversiteit.