Training Wet Natuurbescherming 2017

Implementatie gedragscode bespaart uw gemeente tijd en geld.
< Productoverzicht
  • Natuurwetgeving
  • Soortbescherming

De Wet natuurbescherming beschermt planten en dieren in de provincie. Als gemeente heeft u te maken met verplichtingen die uit deze wet voortvloeien. Het is belangijk dat beleidsmedewerkers en groenbeheerders de wet goed kennen. Zodat u niet voor verrassingen komt te staan. Wilt u op uw terreinen onderhoudswerkzaamheden uitvoeren zonder telkens een ontheffing aan te vragen? Dat is mogelijk. Hiervoor is de gedragscode Flora- en Faunawet in het leven geroepen. In onze training leren uw medewerkers om te gaan met die gedragscode in de dagelijkse praktijk. Dat scheelt uw gemeente veel tijd en geld.

Helpt bij dagelijks groenbeheer

De training Gedragscode helpt u bij implementatie van de wet in uw beleid en bij de uitvoer van het dagelijks groenbeheer (maaien van bermen, aanbrengen van beschoeiingen etc.). De training beslaat 2,5 dag en is volledig toegespitst op uw gemeente. Maatwerk dus! Dat betekent dat we samen een lokatie kiezen binnen uw gemeente en eventueel specifieke vraagstukken kunnen behandelen die op dat moment spelen. Na afloop van de training weten uw medewerkers wat de Wet natuurbescherming 2017 precies inhoudt, welke verplichtingen daaruit voortvloeien en welke gevolgen de wet heeft voor uw planning en uitvoering. U kunt zelfs de bedreigde dieren en planten herkennen!

Ervaringen gemeente Heerhugowaard na de training

Herman Best, groenbeheerder: "We zijn enthousiast aan de gang gegaan tijdens de cursus. Onze buitendienstmedewerkers hadden al veel kennis op het gebied flora en fauna! Nu weten ze precies welke soorten beschermd zijn en welke niet. De volgende stap is dat wij hard aan de slag gaan met het aanpassen van onze beheerplannen. Want duidelijk is geworden dat we deze plannen helemaal willen richten op instandhouding van de aanwezige beschermde soorten en op het creëren van potentie voor nieuwe flora en fauna die in een gebied thuis hoort! Een uitdagende klus."

  • cursus
  • groenbeheer
  • wet natuurbescherming

Gerelateerde producten

U wilt met een project aan de slag en er is een vergunning nodig.
Boerenerven Gebiedsontwikkeling Natuurwetgeving Soortbescherming
Advies
Snel is duidelijk of u rekening moet houden met de beschermde soorten in uw project
Gebiedsontwikkeling Natuurwetgeving Soortbescherming
Onderzoek

Voordelen van deze training

  • Volledig op maat gemaakt voor uw gemeente en op locatie
  • Praktijkgericht, zowel voor beleidsvoerders als groenbeheerders
  • Bespaart veel tijd en geld bij dagelijkse beheerwerkzaamheden 
  • Professionele begeleiding door natuurexperts