Uitvoer natuurcompensatie

De effectieve aanpak van natuurcompensatie
< Productoverzicht
  • Natuurbeheer
  • Natuurwetgeving

Elke organisatie kan ermee te maken krijgen. Er moet gesloopt worden, gebouwd, gekapt of gedempt. Er komt een vergunning, maar daarin staat dat de verloren gegane  levensgemeenschappen en soorten gecompenseerd moeten worden. Ze moeten een nieuw plekje krijgen. Natuurlijke Zaken weet als geen andere hoe je dat het beste kan doen.

Planning, uitvoering en beheer van natuur die gecompenseerd dient te worden vergt veel inzicht in het ontstaan en de levensvoorwaarden van de te compenseren soorten. Natuurlijke Zaken heeft dat inzicht en ook jarenlange ervaring met de ontwikkeling en het beheer ervan. We zijn al betrokken geweest bij de aanleg van woonwijken, bedrijventerreinen, wegen, spoorlijnen en andere voorzieningen die natuurcompensatie vereisten.

Gerelateerde producten

Een realistisch advies voor hogere natuurwaarden van uw watersystemen en aangepast beheer.
Gebiedsontwikkeling Waterbeheer
Advies
U wilt met een project aan de slag en er is een vergunning nodig.
Boerenerven Gebiedsontwikkeling Natuurwetgeving Soortbescherming
Advies
Snel is duidelijk of u rekening moet houden met de beschermde soorten in uw project
Gebiedsontwikkeling Natuurwetgeving Soortbescherming
Onderzoek

Voordelen

  • We hebben goed zicht op wat de doelsoorten nodig hebben aan inrichting en beheer.
  • We kunnen de inrichtingsmaatregelen voor u verzorgen.
  • We kunnen het benodigde beheer eventueel ook uitvoeren.