Het productaanbod van Natuurlijke Zaken

Alle disciplines onder een dak!

Productoverzicht

Een globaal ontwerp van uw erf dat past bij de streek waarin u woont.
Boerenerven Natuurlijke tuinen
Advies
Een onafhankelijk advies van een ervenspecialist
Boerenerven
Advies
Een snelle aanpak van een invasie van exoten bespaart u tijd en hoge kosten.
Ecologisch beheer Landschap Natuurbeheer
Uitvoering
Door aanleg en beheer van faunapassages verbindt u leefgebieden van diersoorten.
Ecologisch beheer Gebiedsontwikkeling Natuurbeheer Soortbescherming Waterbeheer
Uitvoering
Geld voor landschapselementen en hulp aan soorten
Cultuurhistorie Ecologisch beheer Landschap Soortbescherming
Financiering
Ganzeneieren dompelen stopt de groei van de ganzenpopulatie op een diervriendelijke...
Ecologisch beheer Natuurbeheer
Uitvoering
Een praktisch plan dat het karakter van het landschap versterkt.
Boerenerven Cultuurhistorie Ecologisch beheer Gebiedsontwikkeling Landschap Soortbescherming Waterbeheer
Advies
Elke streek heeft zijn eigen houten boerenhek. Kies het juiste hek uit uw streek.
Boerenerven Cultuurhistorie Gebiedsontwikkeling Landschap
Uitvoering
Een realistisch advies voor hogere natuurwaarden van uw watersystemen en aangepast beheer.
Gebiedsontwikkeling Waterbeheer
Advies
Een creatief inrichtingsplan voor ieder stuk grond met kansen voor natuur.
Gebiedsontwikkeling Landschap Natuurbeheer Recreatie Soortbescherming Waterbeheer
Advies
Recreatiemogelijkheden voor wandelaars in uw gemeente overzichtelijk in kaart gebracht.
Gebiedsontwikkeling Recreatie
Onderzoek
Meer groen in de wijk
Ecologisch beheer Natuurbeheer Natuurlijke tuinen
Participatie