Het productaanbod van Natuurlijke Zaken

Alle disciplines onder een dak!

Productoverzicht

Door monitoring van flora en fauna weet u of uw groenbeleid werkt.
Landschap Natuurbeheer Natuurwetgeving Soortbescherming Waterbeheer
Onderzoek
Een onderbouwd plan met verzachtende of compenserende maatregelen.
Gebiedsontwikkeling Natuurbeheer Natuurwetgeving Soortbescherming
Advies
Stel uw grond veilig als natuurgebied en ontvang een vergoeding van de provincie.
Boerenerven Cultuurhistorie Natuurbeheer
Advies
Een effectieve aanpak van oeverafslag met meer ruimte voor natuur.
Boerenerven Ecologisch beheer Natuurbeheer Natuurlijke tuinen Waterbeheer
Uitvoering
Een mooi overzicht van alle beschermde soorten in uw gebied.
Boerenerven Ecologisch beheer Natuurbeheer Natuurwetgeving Soortbescherming Waterbeheer
Onderzoek
U wilt met een project aan de slag en er is een vergunning nodig.
Boerenerven Gebiedsontwikkeling Natuurwetgeving Soortbescherming
Advies
Een compleet overzicht van alle beschermde soorten dat u helpt bij het vormen van beleid.
Gebiedsontwikkeling Landschap Natuurbeheer Natuurwetgeving Soortbescherming
Onderzoek
Door bescherming van weidevogelnesten voorkomt u dat legsels verloren gaan.
Ecologisch beheer Natuurbeheer Soortbescherming
Uitvoering
Met de aanleg van een poel creƫrt u een bron van leven voor dieren en planten.
Boerenerven Ecologisch beheer Natuurlijke tuinen Waterbeheer
Uitvoering
Wandelend, fietsend of varend maken mensen kennis met uw gebied.
Cultuurhistorie Gebiedsontwikkeling Recreatie
Advies
Effectieve en kostenbewuste leiding van uw projecten in het groen.
Cultuurhistorie Ecologisch beheer Gebiedsontwikkeling Landschap Natuurwetgeving Recreatie Soortbescherming Waterbeheer
Uitvoering
Snel is duidelijk of u rekening moet houden met de beschermde soorten in uw project
Gebiedsontwikkeling Natuurwetgeving Soortbescherming
Onderzoek