Andrea Bloem

Groen blijft wakker!

Andrea Bloem heeft de opleiding Fysische Geografie (WO) en Bos en Natuurbeheer (MBO) afgerond. Ze werkt 6 jaar bij Landschap Noord-Holland. Als ecoloog is zij verantwoordelijk voor de implementatie van het geautomatiseerde beheersysteem CMSi. Ze adviseert en ondersteunt de terreinbeheerders bij het beheer van de natuurterreinen; ze is voor hen het aanspreekpunt bij vragen over o.a. beheerplannen, beheerevaluaties, aanvragen van subsidies en vergunningen en de SNL-certificering. Naast het werken met programma’s als ArcGis  heeft ze veel ervaring met het uitvoeren van inventarisaties van vogels en kleine zoogdieren.

088 00 64 487
06 45 49 17 34
a.bloem@natuurlijkezaken.nl

Projectleider