Arthur Schaafsma

Door het toegankelijk maken van gebieden komt de waarde van natuur, landschap en cultuurhistorie optimaal tot zijn recht

Arthur Schaafsma heeft aan Hogeschool Larenstein de opleiding Bos & Natuurbeheer afgerond en deze later aangevuld met een opleiding Groen Ruimtelijk Erfgoed (HU). Door deze combinatie en ruim 12 jaar ervaring kan Arthur in zijn functie als projectleider de breedte in het werkveld ten volle inzetten.

Projecten met restauratie en herbestemming, inrichting of beheer van groene monumenten en het ontwikkelen van wandelpaden met themaroutes zijn zijn specialiteit. Door het vertalen van de vraag van de klant naar een overzichtelijk en betaalbaar resultaat worden gezamenlijke doelstellingen bereikt en een breed publiek aangesproken of ingezet. 

 

088 00 64 449
06 33 64 75 31
a.schaafsma@natuurlijkezaken.nl

Productoverzicht

Recreatiemogelijkheden voor wandelaars in uw gemeente overzichtelijk in kaart gebracht.
Gebiedsontwikkeling Recreatie
Onderzoek
Historisch onderzoek van groene monumenten en inzicht in ontwikkelingsmogelijkheden.
Boerenerven Cultuurhistorie Gebiedsontwikkeling Landschap Recreatie
Onderzoek
Wandelend, fietsend of varend maken mensen kennis met uw gebied.
Cultuurhistorie Gebiedsontwikkeling Recreatie
Advies

"Door het toegankelijk maken van gebieden komt de waarde van natuur,  landschap en cultuurhistorie optimaal tot zijn recht".