Frank Visbeen

Samen aan de slag voor natuur, landschap en cultuurhistorie

Frank Visbeen heeft een ruime ervaring in onderzoek van natuur en hij heeft veel ervaring opgedaan in de samenwerking met agrariërs en de ontwikkeling van agrarisch natuurbeheer. Als manager is Frank verantwoordelijk voor de resultaten van de afdeling Onderzoek & Advies.

Frank heeft veel kennis en ervaring met onderzoek naar weidevogels, ganzen en houdt zich bezig met de beleidsvelden Natuurnetwerk Nederland, Natura 2000 en Agrarische Natuurbeheer.  De wetgeving op het gebied van natuur is één van zijn specialismen. Frank is bevlogen, betrokken en doelgericht met oog voor het proces om samen met de klant tot oplossingen te komen. Hij heeft een uitgebreid en relevant netwerk in Noord-Holland, zowel op ambtelijk als bestuurlijk niveau, bij provincie, gemeentes, waterschappen, gebiedspartners en advieswereld.

088 0064469
06 33319529
f.visbeen@natuurlijkezaken.nl

Productoverzicht

Weidevogels verdienen de beste bescherming.
Natuurbeheer Soortbescherming
Advies
Alles wat gemeenten moeten weten over de Wet Natuurbescherming in 2,5 dag.
Natuurwetgeving Soortbescherming
Advies