Patricia Smits Schouten

088 0064471
06 22670289
p.smitsschouten@natuurlijkezaken.nl

Productoverzicht

Door aanleg en beheer van faunapassages verbindt u leefgebieden van diersoorten.
Ecologisch beheer Gebiedsontwikkeling Natuurbeheer Soortbescherming Waterbeheer
Uitvoering
Elke streek heeft zijn eigen houten boerenhek. Kies het juiste hek uit uw streek.
Boerenerven Cultuurhistorie Gebiedsontwikkeling Landschap
Uitvoering
Door bescherming van weidevogelnesten voorkomt u dat legsels verloren gaan.
Ecologisch beheer Natuurbeheer Soortbescherming
Uitvoering