Groenploeg actief op bijzondere plekken

< Blogoverzicht
24 februari 2016 door

Vlakbij Durgerdam, in het IJsselmeer ligt de Hoeckelingsdam, ook wel Kinseldam genoemd. De dam is in 2002 opgespoten als compensatie voor de natuur die verdween door de aanleg van de nieuwbouwwijk IJburg. De dam (ongeveer 1,5 km lang) heeft zich sinds de aanleg ontwikkeld tot een vogeleldorado. Er broeden heel veel vogels, onder meer lepelaar (in 2015 50 nesten!), kleine mantelmeeuw, kokmeeuw, zwartkopmeeuw, visdief, grauwe gans en kuifeend. Ook zorgt de dam luwte op het water tussen dam en dijk. In deze ondiepe zone kunnen watervogels voedsel zoeken. Als je de broedvogels wilt houden, is het wel belangrijk om de vegetatie in toom te houden.  Er zijn ook wel vrijwilligerswerkdagen op de dam, maar die ruimen vooral aangespoeld vuil en die steken boompjes uit. Rijkswaterstaat heeft daarom Natuurlijke Zaken opdracht gegeven om de Hoeckelingsdam te maaien.

De Groenploeg Ilperveld (onderdeel van Groenploeg Noord) heeft enkele dagen het veen van het Ilperveld verruild voor het zand van de Hoeckelingsdam. De werkzaamheden bestonden o.a. uit het maaien van braamstruwelen en overjarige ruigte. Vrijwel het hele eiland is gemaaid. We voeren met de boot Zilverreiger vanuit het Ilperveld door het Noordhollandsch Kanaal en de Oranjesluizen naar de dam toe. Twee dagen zijn we daar bezig geweest.

We konden het werk eenvoudig aannemen omdat de Groenploeg beschikt over boten en allerlei gereedschap. Hier gebruikten we twee eenassers die zijn uitgerust met een rietrek. Twee dagen zijn we bezig geweest en we hebben heel veel geluk gehad met het weer. Strakblauwe lucht en een beetje vorst waardoor de bodem wat steviger is. De maaisel van de bramen is op de zuidwestkant gelegd en de rest van het maaisel kon blijven liggen. Daar kunnen de lepelaar weer een nest van bouwen.

De verwachting is, dat er in het voorjaar weer massaal gebroed gaat worden. Want alle broedvogels houden van een open landschap. 

Gerelateerde producten

Lagere beheerkosten en mooiere bermen met bloemen, kruiden, vlinders en wilde bijen.
Ecologisch beheer
Uitvoering
Ontdek alle mogelijkheden voor instandhouding en ontwikkeling van rietland.
Ecologisch beheer Landschap Waterbeheer
Uitvoering
Voor planning en uitvoer van het beheer van uw park, bos of natuurgebied.
Ecologisch beheer Natuurbeheer Recreatie Waterbeheer
Uitvoering