Nieuw: website voor Innovatieprogramma Veen

Alles over dit programma overzichtelijk op een rij
< Blogoverzicht
20 juli 2017 door Roel van Gerwen

Met het Innovatieprogramma Veen proberen agrarisch natuurvereniging Water, Land & Dijken en natuurbeheerorganisatie Landschap Noord-Holland de bodemdaling in het veenweidegebied tegen te gaan. Met als doel 90% reductie van de bodemdaling door middel van rendabele landbouw. Om alle informatie over dit bijzondere programma overzichteljk weer te geven is een website ontwikkeld met alle ins en outs over het progamma. Op deze website is altijd het laatste nieuws over het programma en de deelprojectne te vinden. Het programmamanagement is in handen van Natuurlijke Zaken.

Het programma

 

Met een praktische aanpak, gestoeld op een economische basis voor de landbouw, vinden experimenten plaats met nieuwe typen van bedrijfsvoering. Het Innovatieprogramma Veen heeft een eigen website gekregen. Op de website is informatie te vinden over het programma, de veenproblematiek, de proeflocatie, alle lopende onderzoeken en over kansen voor de markt. U leest er het laatste nieuws over de voortgang van dit programma en de ervaringen die worden opgedaan op de proeflocatie.

Benieuwd? Neem een kijkje op de website.

Het programma heeft een looptijd van vijf jaar en krijgt financiële steun van de provincie Noord-Holland, Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier en Gebiedscommissie Laag-Holland.

Samenwerkingspartners

Samenwerkingspartners in het programma zijn: de Provincie Noord-Holland, Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier. Gerenommeerde instituten als de WUR, Alterra en B-ware zijn nauw bij het onderzoek en de proeven betrokken, waarbij ook lokale ondernemers hun kennis en ervaring inbrengen. Het agrarisch bedrijf van Elmer Kramer in Assendelft is proeflocatie voor dit programma. Op zijn bedrijf doet Kramer ervaring op met veeteelt in natte omstandigheden, gebruikmakend van grondwatermanagement op maat.