Opknapbeurt Baanpark in Warmenhuizen

< Blogoverzicht
6 april 2017 door Saline Verhoeven

Het Baanpark in Warmenhuizen krijgt een facelift. In opdracht van de gemeente Schagen vervaardig ik in nauw overleg met de gemeente en de bewoners een ontwerp dat het park weer aantrekkelijk moet maken voor de buurt. HB Adviesbureau is aangehaakt om het ontwerp daarna technisch uit te werken en het bestek op te stellen.
Begin maart was er een 1e workshop. Deze begon met een gezamenlijke rondgang door het park waarna in groepen werd nagedacht over de onderwerpen paden, bruggen, groen, water, bewegen, spelen, ontdekken en ontmoeten. De volgende workshop met bewoners staat gepland voor begin mei. Hier staat meer informatie over het project.

Saline Verhoeven

Gerelateerde producten

Voor erfeigenaren met een boerenerf in het buitengebied
Boerenerven Cultuurhistorie Natuurlijke tuinen
Advies
Een creatief inrichtingsplan voor ieder stuk grond met kansen voor natuur.
Gebiedsontwikkeling Landschap Natuurbeheer Recreatie Soortbescherming Waterbeheer
Advies
Effectieve en kostenbewuste leiding van uw projecten in het groen.
Cultuurhistorie Ecologisch beheer Gebiedsontwikkeling Landschap Natuurwetgeving Recreatie Soortbescherming Waterbeheer
Uitvoering

Projectleiding, ontwerp en het betrekken van mensen komen mooi samen in dit project bij de Gemeente Schagen.