Schrikdraad tegen predatoren

Vossenrasters rond broedgebieden (nieuwe trend)
< Blogoverzicht
12 juni 2017 door Rein Leguijt

Op steeds meer locaties worden weilanden met veel broedvogels afgezet met schrikdraad. Slim geplaatst rond een perceel voorkomt het predatie door vossen en andere predatoren zoals katten. Het aantal vliegvlugge jonge vogels neemt vrijwel altijd toe en ook het aantal broedparen stijgt. Boswachters van PWN waren bij De Kampen bij Heemskerk misschien wel de eersten in Nederland met zo’n vossendraad.

Nu zijn er in Noord-Holland vossenrasters rond het Mosselwiel bij Eendenkooi ’t Zand, Zandpolder 3 bij Callantsoog, Stichting de Hooge Weide past het toe rond de weidevogelterreinen bij Castricum, in de Polder Oterleek is een stuk afgezet en de hooilanden van de Wilmkebreekpolder in Amsterdam-Noord hebben een raster. Ook zijn er plannen voor de Oude Spaarndammerpolder en het Landje van Gruijters bij Spaarndam.

De Groenploeg kan een vossenraster aanleggen. Ook het beheer is een aandachtspunt, door gras- of rietgroei kan de stroomspanning afnemen. Verder is het natuurlijk van belang dat alle andere aspecten van een goed weidevogelgebied op orde moeten zijn: waterpeil, landschap, maaibeleid, begrazing en bemesting.

Gerelateerde producten

Een effectieve en kosteneffici├źnte manier voor terreinbeheer met veel ruimte voor natuur.
Ecologisch beheer Natuurbeheer
Uitvoering
Stel uw grond veilig als natuurgebied en ontvang een vergoeding van de provincie.
Boerenerven Cultuurhistorie Natuurbeheer
Advies
Weidevogels verdienen de beste bescherming.
Natuurbeheer Soortbescherming
Advies