Rein Leguijt

088 00 64 471
06 33 34 69 58
r.leguijt@natuurlijkezaken.nl

Productoverzicht

Een snelle aanpak van een invasie van exoten bespaart u tijd en hoge kosten.
Ecologisch beheer Landschap Natuurbeheer
Uitvoering
Compensatie van natuur na sloop, nieuwbouw, kappen van bomen en dempen van sloten.
Natuurbeheer Natuurwetgeving
Uitvoering
Ontdek alle mogelijkheden voor instandhouding en ontwikkeling van rietland.
Ecologisch beheer Landschap Waterbeheer
Uitvoering