Rein Leguijt

088 00 64 471
06 33 34 69 58
r.leguijt@natuurlijkezaken.nl

Productoverzicht

Voor erfeigenaren met een boerenerf in het buitengebied
Boerenerven Cultuurhistorie Natuurlijke tuinen
Advies
Lagere beheerkosten en mooiere bermen met bloemen, kruiden, vlinders en wilde bijen.
Ecologisch beheer
Uitvoering
Een effectieve training in het ecologisch beheren van groen.
Ecologisch beheer Natuurbeheer
Advies