Rein Leguijt

088 00 64 471
06 33 34 69 58
r.leguijt@natuurlijkezaken.nl

Productoverzicht

Lagere beheerkosten en mooiere bermen met bloemen, kruiden, vlinders en wilde bijen.
Ecologisch beheer
Uitvoering
Voor erfeigenaren met een boerenerf in het buitengebied
Boerenerven Cultuurhistorie Natuurlijke tuinen
Advies
Een snelle aanpak van een invasie van exoten bespaart u tijd en hoge kosten.
Ecologisch beheer Landschap Natuurbeheer
Uitvoering