Rein Leguijt

088 00 64 471
06 33 34 69 58
r.leguijt@natuurlijkezaken.nl

Productoverzicht

Ontdek alle mogelijkheden voor instandhouding en ontwikkeling van rietland.
Ecologisch beheer Landschap Waterbeheer
Uitvoering
Voor erfeigenaren met een boerenerf in het buitengebied
Boerenerven Cultuurhistorie Natuurlijke tuinen
Advies
Compensatie van natuur na sloop, nieuwbouw, kappen van bomen en dempen van sloten.
Natuurbeheer Natuurwetgeving
Uitvoering