Cultuurhistorie & Erfgoed

Behoud van het verleden door ontwikkeling voor de toekomst

Noord-Holland heeft een rijk verleden. Overal in het landschap is deze bijzondere geschiedenis zichtbaar. In de forten de Stelling van Amsterdam bijvooorbeeld. Of de landgoederen van Zuid-Kennemerland. Zelfs de boerenerven in West-Friesland zijn een visitekaartje van de streek. De adviseurs van Natuurlijke Zaken helpen eigenaren om het beste uit hun erfgoed te halen. We doen onderzoek naar het verleden en geven advies hoe deze historie het beste tot haar recht komt. In de inrichting van gebouwen bijvoorbeeld. Of het beheer van groen in de omgeving. Hierbij kijken we naar het verleden, maar ook naar de toekomst. Door nieuwe exploitatiemodellen te onderzoeken en vrijwilligers te betrekken bij een duurzame ontwikkeling.

Productoverzicht

Een realistisch advies voor onderhoud van bomen, laanbeplantingen, singels of...
Boerenerven Cultuurhistorie Ecologisch beheer Natuurbeheer
Advies
Een bestekklaar ecologisch beheerplan dat u veel geld bespaart.
Cultuurhistorie Ecologisch beheer Landschap Natuurbeheer Recreatie Soortbescherming
Advies
Voor erfeigenaren met een boerenerf in het buitengebied
Boerenerven Cultuurhistorie Natuurlijke tuinen
Advies
Historisch onderzoek van groene monumenten en inzicht in ontwikkelingsmogelijkheden.
Boerenerven Cultuurhistorie Gebiedsontwikkeling Landschap Recreatie
Onderzoek
Geld voor landschapselementen en hulp aan soorten
Cultuurhistorie Ecologisch beheer Landschap Soortbescherming
Financiering
Een praktisch plan dat het karakter van het landschap versterkt.
Boerenerven Cultuurhistorie Ecologisch beheer Gebiedsontwikkeling Landschap Soortbescherming Waterbeheer
Advies
Elke streek heeft zijn eigen houten boerenhek. Kies het juiste hek uit uw streek.
Boerenerven Cultuurhistorie Gebiedsontwikkeling Landschap
Uitvoering
Stel uw grond veilig als natuurgebied en ontvang een vergoeding van de provincie.
Boerenerven Cultuurhistorie Natuurbeheer
Advies
Wandelend, fietsend of varend maken mensen kennis met uw gebied.
Cultuurhistorie Gebiedsontwikkeling Recreatie
Advies
Effectieve en kostenbewuste leiding van uw projecten in het groen.
Cultuurhistorie Ecologisch beheer Gebiedsontwikkeling Landschap Natuurwetgeving Recreatie Soortbescherming Waterbeheer
Uitvoering