Gebiedsontwikkeling

Een betrouwbaar aanspreekpunt die voor snelle realisatie zorgt!

Wilt u een nieuwe bestemming geven aan een gebied? Zoekt u een partner die van het project een succes kan maken? De adviseurs van Natuurlijke Zaken kunnen u op meerdere onderdelen ontzorgen. Als geen ander weten we een project optimaal te integregren in de omgeving, passend bij de natuurwaarden, cultuurhistorie en de karakteristieke landschapselementen. Deze inzichten komen samen in een professioneel ontwerp en/of (beleids)advies, vaak in nauw overleg met omwonenden en andere betrokkenen. Door deze combinatie van onderzoek, advisering, omgevingsmanagement en planvorming heeft u één betrouwbaar aanspreekpunt. Hierdoor verloopt de realisatie van uw project sneller en tegen lagere kosten. 

Productoverzicht

Betrokken bewoners en medewerkers leveren een positieve bijdrage aan uw project.
Gebiedsontwikkeling Landschap Waterbeheer
Participatie
Historisch onderzoek van groene monumenten en inzicht in ontwikkelingsmogelijkheden.
Boerenerven Cultuurhistorie Gebiedsontwikkeling Landschap Recreatie
Onderzoek
Door aanleg en beheer van faunapassages verbindt u leefgebieden van diersoorten.
Ecologisch beheer Gebiedsontwikkeling Natuurbeheer Soortbescherming Waterbeheer
Uitvoering
Een praktisch plan dat het karakter van het landschap versterkt.
Boerenerven Cultuurhistorie Ecologisch beheer Gebiedsontwikkeling Landschap Soortbescherming Waterbeheer
Advies
Elke streek heeft zijn eigen houten boerenhek. Kies het juiste hek uit uw streek.
Boerenerven Cultuurhistorie Gebiedsontwikkeling Landschap
Uitvoering
Een realistisch advies voor hogere natuurwaarden van uw watersystemen en aangepast beheer.
Gebiedsontwikkeling Waterbeheer
Advies
Een creatief inrichtingsplan voor ieder stuk grond met kansen voor natuur.
Gebiedsontwikkeling Landschap Natuurbeheer Recreatie Soortbescherming Waterbeheer
Advies
Recreatiemogelijkheden voor wandelaars in uw gemeente overzichtelijk in kaart gebracht.
Gebiedsontwikkeling Recreatie
Onderzoek
Een onderbouwd plan met verzachtende of compenserende maatregelen.
Gebiedsontwikkeling Natuurbeheer Natuurwetgeving Soortbescherming
Advies
U wilt met een project aan de slag en er is een vergunning nodig.
Boerenerven Gebiedsontwikkeling Natuurwetgeving Soortbescherming
Advies
Een compleet overzicht van alle beschermde soorten dat u helpt bij het vormen van beleid.
Gebiedsontwikkeling Landschap Natuurbeheer Natuurwetgeving Soortbescherming
Onderzoek
Wandelend, fietsend of varend maken mensen kennis met uw gebied.
Cultuurhistorie Gebiedsontwikkeling Recreatie
Advies