Landschap

De juiste keuzes maken op basis van onderzoek en advies

De landschapsexperts van Natuurlijke Zaken helpen instanties en organisaties bij het in kaart brengen van de huidige kwaliteiten van het landschap. Eenmalig of via een meerjaarse monitoring. Of het nu gaat om aardkundige waarden, kernkwaliteiten of karakteristieke landschapselementen als windsingels, boerenhekken, etc. Wij analyseren knelpunten en bieden oplossingen voor behoud en ontwikkeling. Ons onderzoek en advies is o.a. toepasbaar in beleidskaders, structuurvisies, omgevingsplannen, bestemmingsplannen en ruimtelijke verkenningen.

Productoverzicht

Een bestekklaar ecologisch beheerplan dat u veel geld bespaart.
Cultuurhistorie Ecologisch beheer Landschap Natuurbeheer Recreatie Soortbescherming
Advies
Betrokken bewoners en medewerkers leveren een positieve bijdrage aan uw project.
Gebiedsontwikkeling Landschap Waterbeheer
Participatie
Historisch onderzoek van groene monumenten en inzicht in ontwikkelingsmogelijkheden.
Boerenerven Cultuurhistorie Gebiedsontwikkeling Landschap Recreatie
Onderzoek
Breed draagvlak voor uw werk door het betrekken van jeugd en volwassenen.
Ecologisch beheer Landschap Natuurbeheer Waterbeheer
Participatie
Een snelle aanpak van een invasie van exoten bespaart u tijd en hoge kosten.
Ecologisch beheer Landschap Natuurbeheer
Uitvoering
Geld voor landschapselementen en hulp aan soorten
Cultuurhistorie Ecologisch beheer Landschap Soortbescherming
Financiering
Een praktisch plan dat het karakter van het landschap versterkt.
Boerenerven Cultuurhistorie Ecologisch beheer Gebiedsontwikkeling Landschap Soortbescherming Waterbeheer
Advies
Elke streek heeft zijn eigen houten boerenhek. Kies het juiste hek uit uw streek.
Boerenerven Cultuurhistorie Gebiedsontwikkeling Landschap
Uitvoering
Een creatief inrichtingsplan voor ieder stuk grond met kansen voor natuur.
Gebiedsontwikkeling Landschap Natuurbeheer Recreatie Soortbescherming Waterbeheer
Advies
Door monitoring van flora en fauna weet u of uw groenbeleid werkt.
Landschap Natuurbeheer Natuurwetgeving Soortbescherming Waterbeheer
Onderzoek
Een compleet overzicht van alle beschermde soorten dat u helpt bij het vormen van beleid.
Gebiedsontwikkeling Landschap Natuurbeheer Natuurwetgeving Soortbescherming
Onderzoek
Effectieve en kostenbewuste leiding van uw projecten in het groen.
Cultuurhistorie Ecologisch beheer Gebiedsontwikkeling Landschap Natuurwetgeving Recreatie Soortbescherming Waterbeheer
Uitvoering