Landschap

De juiste keuzes maken op basis van onderzoek en advies

De landschapsexperts van Natuurlijke Zaken helpen instanties en organisaties bij het in kaart brengen van de huidige kwaliteiten van het landschap. Eenmalig of via een meerjaarse monitoring. Of het nu gaat om aardkundige waarden, kernkwaliteiten of karakteristieke landschapselementen als windsingels, boerenhekken, etc. Wij analyseren knelpunten en bieden oplossingen voor behoud en ontwikkeling. Ons onderzoek en advies is o.a. toepasbaar in beleidskaders, structuurvisies, omgevingsplannen, bestemmingsplannen en ruimtelijke verkenningen.

Productoverzicht

Ontdek alle mogelijkheden voor instandhouding en ontwikkeling van rietland.
Ecologisch beheer Landschap Waterbeheer
Uitvoering