Natuurbeheer

80 jaar ervaring als professionele natuurorganisatie!

Natuurbeheer is gecompliceerd vakwerk. Naast de specifieke eigenschappen van terreinen en het gedrag van planten en dieren, moet er rekening gehouden worden met wetgeving, omwonenden, etc. Dat vraagt om specialisten! Bij Natuurlijke Zaken bent u aan het goede adres. Er is geen andere organisatie die meer weet van natuurbeheer in de provincie. Of het nu gaat om duinen, wadden, landgoederen of veenweide. Al 80 jaar beheert Landschap Noord-Holland meer dan 90 bijzondere natuurgebieden. U kunt deze kennis en ervaring inschakelen in uw eigen project. Of het nu gaat om onderzoek, het opstellen van een beheerplan of de uitvoer van bepaalde beheersmaatregelen.

Productoverzicht

Een realistisch advies voor onderhoud van bomen, laanbeplantingen, singels of...
Boerenerven Cultuurhistorie Ecologisch beheer Natuurbeheer
Advies
Een effectieve en kostenefficiƫnte manier voor terreinbeheer met veel ruimte voor natuur.
Ecologisch beheer Natuurbeheer
Uitvoering
Een bestekklaar ecologisch beheerplan dat u veel geld bespaart.
Cultuurhistorie Ecologisch beheer Landschap Natuurbeheer Recreatie Soortbescherming
Advies
Een effectieve en milieuvriendelijke aanpak van uw distelprobleem.
Boerenerven Natuurbeheer
Uitvoering
Breed draagvlak voor uw werk door het betrekken van jeugd en volwassenen.
Ecologisch beheer Landschap Natuurbeheer Waterbeheer
Participatie
Een snelle aanpak van een invasie van exoten bespaart u tijd en hoge kosten.
Ecologisch beheer Landschap Natuurbeheer
Uitvoering
Door aanleg en beheer van faunapassages verbindt u leefgebieden van diersoorten.
Ecologisch beheer Gebiedsontwikkeling Natuurbeheer Soortbescherming Waterbeheer
Uitvoering
Ganzeneieren dompelen stopt de groei van de ganzenpopulatie op een diervriendelijke...
Ecologisch beheer Natuurbeheer
Uitvoering
Een creatief inrichtingsplan voor ieder stuk grond met kansen voor natuur.
Gebiedsontwikkeling Landschap Natuurbeheer Recreatie Soortbescherming Waterbeheer
Advies
Meer groen in de wijk
Ecologisch beheer Natuurbeheer Natuurlijke tuinen
Participatie
Door monitoring van flora en fauna weet u of uw groenbeleid werkt.
Landschap Natuurbeheer Natuurwetgeving Soortbescherming Waterbeheer
Onderzoek
Een onderbouwd plan met verzachtende of compenserende maatregelen.
Gebiedsontwikkeling Natuurbeheer Natuurwetgeving Soortbescherming
Advies