Natuurbeheer

80 jaar ervaring als professionele natuurorganisatie!

Natuurbeheer is gecompliceerd vakwerk. Naast de specifieke eigenschappen van terreinen en het gedrag van planten en dieren, moet er rekening gehouden worden met wetgeving, omwonenden, etc. Dat vraagt om specialisten! Bij Natuurlijke Zaken bent u aan het goede adres. Er is geen andere organisatie die meer weet van natuurbeheer in de provincie. Of het nu gaat om duinen, wadden, landgoederen of veenweide. Al 80 jaar beheert Landschap Noord-Holland meer dan 90 bijzondere natuurgebieden. U kunt deze kennis en ervaring inschakelen in uw eigen project. Of het nu gaat om onderzoek, het opstellen van een beheerplan of de uitvoer van bepaalde beheersmaatregelen.

Productoverzicht

Stel uw grond veilig als natuurgebied en ontvang een vergoeding van de provincie.
Boerenerven Cultuurhistorie Natuurbeheer
Advies
Een effectieve aanpak van oeverafslag met meer ruimte voor natuur.
Boerenerven Ecologisch beheer Natuurbeheer Natuurlijke tuinen Waterbeheer
Uitvoering
Een mooi overzicht van alle beschermde soorten in uw gebied.
Boerenerven Ecologisch beheer Natuurbeheer Natuurwetgeving Soortbescherming Waterbeheer
Onderzoek
Een compleet overzicht van alle beschermde soorten dat u helpt bij het vormen van beleid.
Gebiedsontwikkeling Landschap Natuurbeheer Natuurwetgeving Soortbescherming
Onderzoek
Door bescherming van weidevogelnesten voorkomt u dat legsels verloren gaan.
Ecologisch beheer Natuurbeheer Soortbescherming
Uitvoering
Het plaatsen en onderhouden van goede rasters, hekken en klaphekjes.
Ecologisch beheer Natuurbeheer Recreatie
Uitvoering
Een werkervaringsplaats, traject sociale activering of een leerwerktraject voor mensen...
Ecologisch beheer Natuurbeheer Waterbeheer
Participatie
Voor planning en uitvoer van het beheer van uw park, bos of natuurgebied.
Ecologisch beheer Natuurbeheer Recreatie Waterbeheer
Uitvoering
Een effectieve training in het ecologisch beheren van groen.
Ecologisch beheer Natuurbeheer
Advies
Na de training inventarisen medewerkers en vrijwilligers zelf flora en fauna.
Natuurbeheer Natuurwetgeving
Participatie
Compensatie van natuur na sloop, nieuwbouw, kappen van bomen en dempen van sloten.
Natuurbeheer Natuurwetgeving
Uitvoering
Weidevogels verdienen de beste bescherming.
Natuurbeheer Soortbescherming
Advies