Het meest complete, groene aanbod!

De zakelijke dienstverlening van Landschap Noord-Holland

Wij zijn Natuurlijke Zaken, de zakelijke dienstverlening van Stichting Landschap Noord-Holland. Met ons team van landschapsarchitecten, cultuurhistorische experts, ecologen, historisch geografen en groenbeheerders zijn we het meest complete groene advies- en uitvoeringsbureau in Noord-Holland.

In aansprekende projecten geven we vorm aan de missie van Landschap Noord-Holland: ‘Samen maken we Noord-Holland mooier’.

Met opdrachtgevers en burgers en in onze eigen gebieden werken we aan: het vergroten van de oppervlakte aan natuur, groei van de biodiversiteit, een klimaatbestendig landschap en een toekomstbestendig cultuurhistorisch erfgoed. Dat doen we in projecten voor herbestemming van een aantal forten in de Stelling van Amsterdam, innovatieve programma's op het gebied van veen en nieuwe verdienmodellen voor cultuurhistorische elementen. Bovendien zijn we expert op het gebied van onderhoud en verbetering van kwaliteit van het openbaar groen en het betrekken van mensen daarbij. Zie voor actuele projecten ons portfolio.

Natuurlijke Zaken is de merknaam voor de zakelijke dienstverlening met een eigen productenpakket. U doet nog steeds zaken met de Stichting Landschap Noord-Holland. En dat heeft veel voordelen. Alle kennis, middelen en relaties die we als maatschappelijke organisatie in huis hebben, kunnen ook ingezet worden om van uw project een groot succes te maken. Dat maakt ons de meest aantrekkelijke partner voor projecten op het gebied van natuur, landschap en cultuurhistorie.

Natuurlijke Zaken is ISO9001 gecertificeerd. De Groenploeg is VCA gecertificeerd.

 • Alle expertise onder één dak

  Dankzij ons productaanbod kunnen wij uw project in z’n geheel uitvoeren. U bespaart tijd t.o.v. werken met losse leveranciers.

 • 80 jaar projectervaring

  Onze oplossingen en werkwijze hebben zichzelf inmiddels bewezen. Dankzij onze ervaring realiseren we projecten snel en kostenefficiënt.

 • Persoonlijke benadering

  Onze specialisten zijn professionals met passie voor hun vak. U haalt gedreven partners in huis die van uw project een groot succes maken.

 • Draagvlak voor uw project

  We zijn expert in burgerparticipatie en ondersteuning van vrijwilligers. We zorgen voor een maximaal draagvlak van uw project.

 • Praktisch en inventief

  We maken het niet moeilijker dan het is. We benutten zo veel mogelijk bestaande middelen en informatie om uw vraag op te lossen.

 • Grootste groene netwerk

  We hebben toegang tot alle noodzakelijke middelen (vrijwilligers, onderzoeken, specialisten, etc.) voor een succesvolle projectrealisatie.