Soortbescherming

Profiteer van de expertise van natuurprofessionals

Het beschermen van planten en dieren is een gezamenlijke verantwoordelijkheid van alle bedrijven, overheden en natuurorganisaties in Noord-Holland. Maar makkelijk is het niet. De meeste (beschermde) soorten zijn kritisch en stellen hoge eisen een hun leefomgeving, voeding, etc. De experts van Natuurlijke Zaken kunnen u hierbij helpen. Of het nu gaat om een vleermuis, een zeldzame orchidee of de rugstreeppad: dankzij onze jarenlange ervaring weten we precies wat ze nodig hebben. Onze onderzoekers brengen haarfijn in kaart welke soorten er in een gebied voorkomen en geven een passend advies welke maatregelen wenselijk zijn. Zelfs de uitvoering kunt u volledig aan ons uitbesteden.

Productoverzicht

Een bestekklaar ecologisch beheerplan dat u veel geld bespaart.
Cultuurhistorie Ecologisch beheer Landschap Natuurbeheer Recreatie Soortbescherming
Advies
Maak uw terrein aantrekkelijker voor vogels, amfibieƫn, vlinders, bijen en mensen.
Boerenerven Ecologisch beheer Natuurlijke tuinen Soortbescherming
Uitvoering
In een halve dag alles leren over kleine marterachtigen en hun bescherming.
Boerenerven Natuurwetgeving Soortbescherming
Participatie
Door aanleg en beheer van faunapassages verbindt u leefgebieden van diersoorten.
Ecologisch beheer Gebiedsontwikkeling Natuurbeheer Soortbescherming Waterbeheer
Uitvoering
Geld voor landschapselementen en hulp aan soorten
Cultuurhistorie Ecologisch beheer Landschap Soortbescherming
Financiering
Een praktisch plan dat het karakter van het landschap versterkt.
Boerenerven Cultuurhistorie Ecologisch beheer Gebiedsontwikkeling Landschap Soortbescherming Waterbeheer
Advies
Een creatief inrichtingsplan voor ieder stuk grond met kansen voor natuur.
Gebiedsontwikkeling Landschap Natuurbeheer Recreatie Soortbescherming Waterbeheer
Advies
Door monitoring van flora en fauna weet u of uw groenbeleid werkt.
Landschap Natuurbeheer Natuurwetgeving Soortbescherming Waterbeheer
Onderzoek
Een onderbouwd plan met verzachtende of compenserende maatregelen.
Gebiedsontwikkeling Natuurbeheer Natuurwetgeving Soortbescherming
Advies
Een mooi overzicht van alle beschermde soorten in uw gebied.
Boerenerven Ecologisch beheer Natuurbeheer Natuurwetgeving Soortbescherming Waterbeheer
Onderzoek
U wilt met een project aan de slag en er is een vergunning nodig.
Boerenerven Gebiedsontwikkeling Natuurwetgeving Soortbescherming
Advies
Een compleet overzicht van alle beschermde soorten dat u helpt bij het vormen van beleid.
Gebiedsontwikkeling Landschap Natuurbeheer Natuurwetgeving Soortbescherming
Onderzoek