Soortbescherming

Profiteer van de expertise van natuurprofessionals

Het beschermen van planten en dieren is een gezamenlijke verantwoordelijkheid van alle bedrijven, overheden en natuurorganisaties in Noord-Holland. Maar makkelijk is het niet. De meeste (beschermde) soorten zijn kritisch en stellen hoge eisen een hun leefomgeving, voeding, etc. De experts van Natuurlijke Zaken kunnen u hierbij helpen. Of het nu gaat om een vleermuis, een zeldzame orchidee of de rugstreeppad: dankzij onze jarenlange ervaring weten we precies wat ze nodig hebben. Onze onderzoekers brengen haarfijn in kaart welke soorten er in een gebied voorkomen en geven een passend advies welke maatregelen wenselijk zijn. Zelfs de uitvoering kunt u volledig aan ons uitbesteden.

Productoverzicht

Door bescherming van weidevogelnesten voorkomt u dat legsels verloren gaan.
Ecologisch beheer Natuurbeheer Soortbescherming
Uitvoering
Effectieve en kostenbewuste leiding van uw projecten in het groen.
Cultuurhistorie Ecologisch beheer Gebiedsontwikkeling Landschap Natuurwetgeving Recreatie Soortbescherming Waterbeheer
Uitvoering
Snel is duidelijk of u rekening moet houden met de beschermde soorten in uw project
Gebiedsontwikkeling Natuurwetgeving Soortbescherming
Onderzoek
Alles wat gemeenten moeten weten over de Wet Natuurbescherming in 2,5 dag.
Natuurwetgeving Soortbescherming
Advies
Weidevogels verdienen de beste bescherming.
Natuurbeheer Soortbescherming
Advies