Bent u al klaar voor de nieuwe Omgevingswet?

< Terug naar overzicht

Op dit moment wordt gewerkt aan de nieuwe Omgevingswet. Eén van de grootste herzieningen van wet- en regelgeving in de Nederlandse geschiedenis. De nieuwe omgevingswet beoogt 26 wetten op het gebied van o.a. bouwen, milieu, natuur, water en ruimtelijke ordening samen te voegen tot één integrale wet. Het moet hiermee overzichtelijker worden. Er vindt een verschuiving plaats van ‘nee tenzij’, naar ‘ja mits’. Plannen worden integraal benaderd en niet meer vanuit het project. Burgers, gemeentes en bedrijven krijgen dus meer zelfstandigheid, maar ook verantwoordelijkheid om invulling te geven aan hun leefomgeving. Participatie is daarbij onmisbaar en wordt gezien als één van de kernwaarden in de nieuwe Omgevingswet. 

Wat betekent de nieuwe Omgevingswet voor u als gemeente?

De implementatie van de nieuwe wet- en regelgeving heeft consequenties voor de ruimtelijke afdeling van uw gemeente. Zo komen er meer taken en verantwoordelijkheden bij de gemeente te liggen, moet een omgevingsvisie en een omgevingsplan geschreven worden en verandert de vergunningverlening.

Gerelateerde producten

Breed draagvlak voor uw werk door het betrekken van jeugd en volwassenen.
Ecologisch beheer Landschap Natuurbeheer Waterbeheer
Participatie
Een werkervaringsplaats, traject sociale activering of een leerwerktraject voor mensen...
Ecologisch beheer Natuurbeheer Waterbeheer
Participatie
Alles wat gemeenten moeten weten over de Wet Natuurbescherming in 2,5 dag.
Natuurwetgeving Soortbescherming
Advies