Regenwateroverlast

Een kans of een probleem?
< Terug naar overzicht

In Nederland krijgen we steeds vaker te maken met hevige regenbuien en wateroverlast. Het rioolstelsel raakt overbelast en straten stromen over. Voor u als gemeente een probleem, want hoe gaat u met die regenwateroverlast om. Al dat extra regenwater vraagt om maatregelen die veel geld kosten. En hoe betrekt u uw inwoners bij dit probleem?

Bij Natuurlijke Zaken zien wij deze klimaatverandering als een kans voor een betere natuur. Met allerlei eenvoudige maatregelen wordt de regenwateroverlast voor u beheersbaar, kunnen inwoners een steentje bijdragen en worden natuur en landschap er beter van. 

Mogelijke oplossingen kunnen o.a. zijn:

  • afkoppeling van regenwaterafvoer van het rioolstelsel;
  • mobiliseren van inwoners voor aanpassingen in particuliere tuinen;
  • opvang van regenwater met groene daken en verticale tuinen;
  • minder verharding (paden en pleinen) in openbaar groen;
  • allerlei vormen van wateropslag;
  • in vooral nieuwe woonwijken een andere inrichting van de waterinfrastructuur.

Maar er zijn nog veel meer oplossingen te bedenken. Vanuit onze doelstelling willen wij vooral producten ontwikkelen die:

  • duurzaam zijn;
  • makkelijk zelf te onderhouden;
  • goedkoop en direct zichtbaar;
  • een betere leefomgeving opleveren voor mensen en dieren.

Meer weten?

Herkent u dit probleem en wilt u iets doen aan de regenwateroverlast in uw gemeente of omgeving? Neem dan contact op met onze adviseur. Samen met u gaan wij graag op zoek naar een innovatieve oplossing voor uw probleem. Eventueel in samenwerking met andere partners.

Ook kunt u meer informatie vinden op het kennisportaal Ruimtelijke Adaptatie

Foto's: de foto's zijn beschikbaar gesteld door stichting Rioned.