Waterbeheer

Ruimte geven aan natuurlijke processen

Water is onlosmakelijk verbonden met Noord-Holland. Het is overal en vergt continu aandacht van waterschappen, gemeenten en overige terreineigenaren. Niet alleen de kwaliteit van het water speelt daarin een rol. Door veranderingen in het klimaat vragen zaken als wateroverlast en verdroging steeds meer inspanning van beleidsvoerders en beheerders. De adviseurs van Natuurlijke Zaken helpen u graag bij het vinden van de juiste oplossing. We geven hierbij de natuurlijke processen een hoofdrol. Door bijvoorbeeld gebieden in te richten voor wateropvang (zoals de Schoonwatervallei bij Castricum) of de kwaliteit van bestaande waterafvoersystemen te verbeteren (o.a. herstel van duinrellen in gemeente Bergen).

Productoverzicht

Ontdek alle mogelijkheden voor instandhouding en ontwikkeling van rietland.
Ecologisch beheer Landschap Waterbeheer
Uitvoering
Voor planning en uitvoer van het beheer van uw park, bos of natuurgebied.
Ecologisch beheer Natuurbeheer Recreatie Waterbeheer
Uitvoering